bearbeta information

Vad är RNDBWM.exe?

Processen känd som Rivet Networks Dynamic Bandwidth Manager tillhör programvaran SmartByte Drivers and Services av Rivet Networks. Beskrivning: RNDBWM.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen RNDBWM.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" (till exempel C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartByte \ ). Kända

Vad är IDMan.exe?

IDMan.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Internet Download Manager (IDM) eller Internet Download Manager eller MRT Pack (version 25 DVD) hör till mjukvaran Internet Download Manager eller Internet Download Manager (IDM) eller IDM Crack eller BVTH - IDM (version 5.18.4 Silent) eller IDM 5.1

Vad är Dell.D3.WinSvc.exe?

Processen känd som Dell.D3.WinSvc tillhör Dell Digital Delivery Services av Dell (www.dell.com). Beskrivning: Dell.D3.WinSvc.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Dell.D3.WinSvc.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - vanligtvis C: \ Program Files (x86) \ Dell Digital Delivery Services \ . Kända

Vad är YourPhone.exe?

Processen känd som YourPhone.exe tillhör programvaran Microsoft Your Phone eller Your Phone eller Logitech G HUB av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Det ursprungliga YourPhone.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. YourPhone.exe-filen finns i en undermapp av "C: \ Programfiler" (vanligtvis C: \ Programfiler \ WindowsApps \ Microsoft.You

Vad är VC_redist.x64.exe?

Processen känd som VC_redist.x64.exe tillhör programvaran Microsoft Visual C (version 2015 Redistributable, 2017 Redistributable) av okänt. Beskrivning: VC_redist.x64.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. VC_redist.x64.exe finns i en undermapp av "C: \ ProgramData" (mestadels C: \ ProgramData \ Package Cache \ {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} \ ). Kända

Vad är KillerNetworkService.exe?

Processen känd som Killer Network Service tillhör programvaran Killer Network Service eller Killer Performance Suite av Rivet Networks. Beskrivning: KillerNetworkService.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. KillerNetworkService.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" - vanligtvis C: \ Program Files \ Killer Networking \ Killer Control Center \ . Filst

Vad är RtlS5Wake.exe?

RtlS5Wake.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Realtek WOWL Utility tillhör programvaran REALTEK Wireless LAN Driver eller Realtek WOWL Utility av Realtek (www.realtek.com). Beskrivning: RtlS5Wake.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. RtlS5Wake.exe fi

Vad är GameBar.exe?

Processen känd som GameBar.exe tillhör programvaran Xbox.Apps.GamingOverlay eller GameBar av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Det ursprungliga GameBar.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. GameBar.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" - huvudsakligen C: \ Program Files \ WindowsApps \ Microsoft.Xbo

Vad är iaStorA?

Den äkta iaStorA.sys-filen är en mjukvarukomponent i Intel Rapid Storage Technology av Intel . Intel Rapid Storage Technology är en lagringslösning som stöds av Intel Smart Response Technology. IaStorA.sys är en drivrutin som är associerad med Intel Rapid Storage Technology. Denna Windows-drivrutin tillåter din dator att kommunicera med hårdvara eller anslutna enheter och är inte känd för att orsaka några hot.Intel Rapid

Vad är SmartByteTelemetry.exe?

Processen känd som SmartByteTelemetry tillhör programvaran SmartByte Drivers and Services av DELL (www.dell.com). Beskrivning: SmartByteTelemetry.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. SmartByteTelemetry.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" - vanligtvis C: \ Program Files \ Rivet Networks \ SmartByte \ . Kända

Hur man tar bort SSFK-viruset

SSFK.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Redmonder tillhör mjukvaran Downloader av Beijing Xingyunwang Technology Co. Beskrivning: SSFK.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Filen SSFK.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (främst C: \ Program Files (x86) \ SFK \ ). Kända

Vad är sipnotify.exe?

Processen känd som sipnotify tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Original sipnotify.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. Filen sipnotify.exe finns i mappen C: \ Windows \ System32. Filstorleken i Windows 10/8/7 / XP är 288.768

Vad är SIHClient.exe?

Processen känd som SIH Client tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Det ursprungliga SIHClient.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. SIHClient.exe finns i en mapp som inte kan identifieras. Filstorleken i Windows 10/8/7 / XP är 0 byte. Det

Vad är SurSvc.exe?

SurSvc.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Intel® System Usage Report tillhör programvaran Intel® System Usage Report eller Intel® Computing Improvement Program eller Intel® Driver Update Utility eller Intel® System Usage Report Service SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK av Intel® Software Development Products. Beskri

Vad är DISM.exe?

Den äkta DISM.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Distribution Imaging Service and Management är ett Windows kommandoradsverktyg som används för att serva och förbereda bilder för OS. DISM.exe hjälper till att distribuera de relevanta bilderna från verktyget Service och hantering av distributionen Imaging, och orsakar inte något hot för din PC.Deployment

Vad är 0.dat?

Processen känd som 0.dat tillhör programvara okänd av NVIDIA (www.nvidia.com). Beskrivning: 0.dat är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. 0.dat finns i en undermapp i användarens profilmapp (mestadels C: \ Användare \ USERNAME \ AppData \ Local \ NVIDIA \ NvBackend \ DAO \ 25690003 \ ). Kända fi

Vad är ntfs?

Den äkta ntfs.sys-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. New Technology File System är standardfilhanteraren för Windows NT-familjen. Ntfs.sys är en fil associerad med NTFS-systemet och utgör inte ett hot mot ditt PC.New Technology File System introducerades med Windows NT 3.1 i ju

Vad är Wibukey?

Processen känd som WIBU-KEY Windows NT Kernel Driver tillhör programvaran WIBU-KEY Software Protection System av WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Beskrivning: Wibukey.sys är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen Wibukey.sys finns i mappen C: \ Windows \ System32 \ drivrutiner. Kända

Hur man tar bort KMS Connection System-virus

Processen KMS Connection System.exe innehåller ingen information om dess författare. Beskrivning: KMS Connection System.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. KMS Connection System.exe finns i mappen C: \ Windows \ System32 eller ibland i en undermapp av C: \ Windows. Filstorleken i Windows 10/8/7 / XP är 98 304 byte. Det f

Vad är UniKey.exe?

UniKey.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som UniKey 4.0.8 Final eller Unikey_4_0 tillhör programvaran UniKey eller UniKey 4.0.8 Final av UniKey. Beskrivning: UniKey.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen UniKey.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (främst C: \ Program Files (x86) \ UniKey \ eller C: \ Program Files (x86) \ UniKey \ UniKey 4.0.8 Slu

Vad är minecraft.exe?

Processen känd som Minecraft launcher tillhör programvaran Minecraft av Mojang. Beskrivning: Minecraft.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Minecraft.exe-filen finns i en undermapp i användarens mapp "Dokument" eller ibland i en undermapp av "C: \ Programfiler" (t.ex. C:

Vad är AutoIt3.exe?

Den äkta AutoIt3.exe-filen är en programkomponent i AutoIt v3 Script av AutoIt Team . AutoIt v3 är ett skriptspråk som är utformat för att automatisera och simulera tangenttryckningar, musrörelse och manipulering av fönster / kontroll. AutoIt3.exe startar programmet AutoIt v3. Detta är inte en väsentlig process för Windows och kan inaktiveras om den är känd för att skapa problem.AutoIt är ett

Vad är pZLib.exe?

PZLib.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som pZLib v3 verkar tillhöra programvaran pZLib v3 av Razor12911. Beskrivning: PZLib.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. PZLib.exe finns i en undermapp i Windows-mappen för tillfälliga filer eller ibland i en undermapp av "C: \ Programfiler" - till exempel C: \ Användare \ USERNAME \ AppData \ Local \ Temp \ is-GI47A.tmp \ .

Vad är mbbservice.exe?

Den äkta mbbservice.exe-filen är en mjukvarukomponent i Mobile HiLink Broadband Background Controller Service av Huawei Technologies Co., Ltd. Denna Windows-tjänst installeras automatiskt av Huawei 3G / LTE USB-bredbandsmodem och används för att automatiskt ansluta till det lokala mobilnätverket. Det

Vad är msvcp140.dll?

Processen känd som Microsoft® C Runtime Library tillhör programvaran Microsoft Visual Studio (version 2017, 2015) eller Microsoft Visual C (version 2015 x86 Minimum) av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Msvcp140.dll är inte nödvändig för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen msvcp140.dll fin

Vad är DriverPackNotifier.exe?

DriverPackNotifier.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som programvara och drivrutiner eller DriverPack Notifier tillhör programvaran DriverPack Solution av Kuzyakov Artur Vyacheslavovich IP. Beskrivning: DriverPackNotifier.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Drive

Vad är ChromeSetup.exe?

Den äkta ChromeSetup.exe-filen är en mjukvarukomponent i Google Chrome av Google . Google Chrome är en gratis webbläsare med flera plattformar baserad på Chromium-motorn. ChromeSetup.exe kör en process som installerar webbläsaren Google Chrome. Detta är inte en kritisk Windows-komponent och borde tas bort om den är känd för att orsaka problem.Google Chr

Vad är tcpip?

Den äkta tcpip.sys-filen är en mjukvarukomponent i TCP / IP av Microsoft . Transmission Control Protocol Internet Protocol är ett bibliotek med regler som används för att sammankoppla enheter på Internet. Tcpip.sys är en fil associerad med TCP / IP och orsakar inte någon skada på din PC.Transmission Control Protocol / Internet Protocol är en uppsättning kommunikationsprotokoll som hjälper till att sammankoppla nätverksenheter på Internet. Denna uppsät

Vad är dpinst.exe?

Dpinst.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som TeamViewer Remote Control Application tillhör programvaran TeamViewer av TeamViewer GmbH (www.teamviewer.com). Beskrivning: Dpinst.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen dpinst.exe finns i en undermapp i användarens profilmapp (vanligt är C: \ Användare \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ DIFX \ ). Filstorl

Vad är Plugin.exe?

Plugin.exe-process i Windows Task Manager Processen tillhör programvaran Remote Service Application eller Utility Common Driver av Cat Dog eller Sale Tube eller Express Find eller Middle Rush eller Hard Paint eller Golden Dock eller Great Find eller Razor Web eller Arctic World eller Jazz Spot eller High Staires eller Bronze Aid eller Record Page eller Pop Bubbles.

Vad är sysnetwk.exe?

Sysnetwk.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Windows System Network Core Module verkar tillhöra programvaran Microsoft Windows Operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Sysnetwk.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Sysnetwk.exe finns i en undermapp av "C: \ ProgramData" —eg C: \ ProgramData \ Microsoft \ Network \ Dsq \ network \ . Kända

Vad är mbam-setup.exe?

Den äkta mbam-setup.exe-filen är en mjukvarukomponent i Malwarebytes Anti-Malware av Malwarebytes . "Mbam-setup.exe" är den körbara installationsfilen för att installera Malwarebytes Anti-Malware som kan laddas ner från deras webbplats. Det körs från "C: \ Användare \% USERNAME% \ Nedladdningar" eller "... \ Skr

Vad är ggdllhost.exe?

Den äkta ggdllhost.exe-filen är en mjukvarukomponent i Garena + av Garena Online . Garena + är en klient för den anonyma webbportalen som ger tillgång till multiplayer-spel online. Ggdllhost.exe kör en värdprocess som är avgörande för körning av Garena +. Detta är inte en viktig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problem. Garena + är e

Vad är LockAppHost.exe?

LockAppHost.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som LockAppHost tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Det ursprungliga LockAppHost.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. LockAppHost.exe finns i mappen C: \ Windows \ System32. Kä

Vad är PubMonitor.exe.temp?

Processen känd som PubMonitor eller UninstallMontior tillhör programvaran IObit Uninstaller eller Advanced SystemCare (version 12) av IObit (www.iobit.com). Beskrivning: PubMonitor.exe.temp är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. PubMonitor.exe.temp finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - i de flesta fall C: \ Program Files (x86) \ IObit \ Smart Defrag \ Pub \ eller C: \ Program Files (x86) \ IObit \ IObit Malware Fighter \ pub \ . Kända

Vad är nsbu.exe?

Den äkta nsbu.exe-filen är en mjukvarukomponent i Norton Security with Backup by Symantec . Norton Security with Backup är en programvarupaket för säkerhets- och prestationsoptimeringsprogram för flera plattformar. Nsbu.exe kör Norton Security with Backup-programmet. Detta är inte en väsentlig Windows-process och kan inaktiveras om den är känd för att skapa problem.Norton Secu

Vad är McUICnt.exe?

Den äkta McUICnt.exe-filen är en mjukvarukomponent i McAfee Security Scan Plus av McAfee LLC . "McUICnt.exe" tillhandahåller "HTML User Interface (UI) Container" för användargränssnittsskärmarna för mer än en McAfee-programvara. Det är ofta associerat med Security Scan Plus, ett gratis verktyg som ofta laddas ner från tredjepartsprodukter (ofta Adobe Flash), om en kryssrutan för godkännande inte raderas. Men andra M

Vad är HkeyTray.exe?

Den äkta HkeyTray.exe-filen är en mjukvarukomponent i Hotkey by Clevo . Snabbtangent är ett program som låter användare kartlägga och anpassa kortkommandon. HkeyTray.exe kör systemfacksprocessen för Hotkey. Detta är inte en väsentlig process för Windows och kan inaktiveras om den är känd för att skapa problem.Hotkey är ett

Vad är sdxhelper.exe?

Processen känd som Microsoft Office SDX Helper tillhör programvaran Microsoft Office (version 365 - en-us, 365 ProPlus - fr-fr) eller Microsoft Office Home and Student (version 2016) eller Microsoft Office Professional Plus (version 2019) eller Microsoft Office Delad (version 64-bitars installation) av Microsoft (www.m

Hur man tar bort flashplayer-viruset

De flesta antivirusprogram identifierar flashplayer.exe som skadlig programvara - t.ex. identifierar Kaspersky det som Trojan-Spy.Win32.SpyEyes.ibc , och Microsoft identifierar det som Trojan: Win32 / Remhead . Flashplayer.exe-filen är en mjukvarukomponent i Adobe Flash Player av Adobe Systems . Adobe Flash Player är ett gratisprogram som används för visning av ljud och video skapat på Adobe Flash-plattformen. Fla

Hur man tar bort google-viruset

Google.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som ronimDATA tillhör programvaran ronimDATA eller WinSCP eller aedzloeQhPUug7ui1 eller bo ° suf3? DU av bm0preU8cM eller aAZIrmmlqMhpQ. Beskrivning: Google.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Google.exe finns i Windows-mappen för tillfälliga filer. Kända f

Vad är api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL?

Processen känd som ApiSet Stub DLL tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem eller Microsoft Visual C (version 2015 x86 Minimum) av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL fi

Vad är MsMpEng.exe?

Den äkta MsMpEng.exe-filen är en programkomponent i Windows Defender av Microsoft Corporation . "MsMpEng.exe" är Microsofts centrala körbar antimalware. Den utför den verkliga bakgrunden i realtid skyddande skanning efter skadlig programvara, virus och maskar av filer som den upptäcker som skapad eller uppdaterad nyligen. Det

Vad är NeroStartSmart.exe?

Den äkta NeroStartSmart.exe-filen är en programkomponent i Nero StartSmart av Ahead Software AG eller Nero AG . "NeroStartSmart.exe" är en Windows-fil som startar och använder en lättanvänd meny för Nero-programvara. Den visar i princip alla Nero-produkter i en svit med mjukvara i en huvudkonsol för huvudstart för enkel åtkomst. Detta ka

Vad är Droid4X.exe?

Droid4X.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Droid4X tillhör programvaran Droid4X av Haiyu Dongxiang Co. Beskrivning: Droid4X.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Filen Droid4X.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (vanligtvis C: \ Program Files (x86) \ Droid4X \ ). Känd

Vad är msvcr100.dll?

Processen känd som Microsoft® C Runtime Library tillhör programvaran Microsoft Visual Studio (version 2010) eller Microsoft Office Professional Plus (version 2013) eller Microsoft XNA Framework Redistributable eller Microsoft Visual C (version 2010 x86) eller Qualcomm Atheros Bluetooth Suite av Microsoft ( www.mi

Vad är OSBuddy.exe?

OSBuddy.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som OSBuddy.exe tillhör programvara okänd av Automaton Software. Beskrivning: OSBuddy.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen OSBuddy.exe finns i en undermapp i användarens profilmapp (vanligt är C: \ Användare \ USERNAME \ Desktop \ eller C: \ Users \ USERNAME \ Downloads \ ). Kända fil

Vad är UnrealCEFSubProcess.exe?

Processen känd som UnrealCEFSubProcess tillhör programvaran Epic Games Launcher eller Unreal Engine av Epic Games. Beskrivning: UnrealCEFSubProcess.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen UnrealCEFSubProcess.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (vanligtvis C: \ Program Files (x86) \ Epic Games \ Launcher \ Engine \ Binaries \ Win64 \ ). Kända

Vad är GfxUI.exe?

Den äkta GfxUI.exe-filen är en mjukvarukomponent i Intel Onboard High Definition Video av Intel Corporation . "GfxUI.exe" är en av drivrutinsfilerna som styr Windows grafiska användargränssnitt (GUI) för Intels inbyggda HD-grafikadapter. För att avinstallera det från Windows 7 använder du fönstret "Datorhantering" (Start / [högerklicka] Dator / Hantera / Enhetshanterare / Displayadapter). Det kan o

Vad är usbstor?

Processen känd som USB Mass Storage Class Driver tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Den ursprungliga usbstor.sys är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. Usbstor.sys finns i mappen C: \ Windows \ System32 \ drivrutiner. Kä

Vad är firefox.exe?

Den äkta firefox.exe-filen är en mjukvarukomponent i Mozilla Firefox av Mozilla . Mozilla Firefox är en gratis och öppen källkodsprogram för webbläsare. Firefox.exe kör Mozilla Firefox-applikationen. Detta är inte en väsentlig Windows-process och kan inaktiveras om den är känd för att skapa problem. Mozilla Fir

Vad är TrackerUpdate.exe?

TrackerUpdate.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Tracker Update tillhör programvaran Tracker Update av Tracker Software Products (Kanada). Beskrivning: TrackerUpdate.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Filen TrackerUpdate.exe finns i en undermapp av "C: \ ProgramData" (vanligtvis C: \ ProgramData \ Tracker Software \ TrackerUpdate \ eller C: \ Program Files \ Tracker Software \ Update \ ). Känd

Vad är SideSync.exe?

SideSync.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som SideSync (version 4.) tillhör mjukvaran Samsung SideSync av Samsung Electronics CO., LTD (www.samsung.com). Beskrivning: SideSync.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. SideSync.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - huvudsakligen C: \ Program Files (x86) \ Samsung \ SideSync4 \ . Kända

Vad är HPAudioSwitch.exe?

Processen känd som HPAudioSwitch tillhör programvaran HP Audio Switch av HP (www.hp.com). Beskrivning: HPAudioSwitch.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen HPAudioSwitch.exe finns i en undermapp av "C: \ Programfiler (x86)" (vanligtvis C: \ Programfiler (x86) \ HP \ HPAudioSwitch \ ). Kända

Vad är WinPKG.exe?

Processen känd som Package Installer för "All in One Runtimes" tillhör programvara okänd av Sereby. Beskrivning: WinPKG.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. WinPKG.exe-filen finns i en undermapp av C: \ Windows (normalt C: \ Windows \ Temp \ NET \ ). Kända f

Vad är dxdiag.exe?

Den äkta dxdiag.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är en serie operativsystem utvecklade av Microsoft. DirectX Diagnostic Tool är ett diagnostiskt verktyg som används för att testa DirectX-funktionalitet i Windows OS. Dxdiag.exe är filen som kör DxDiag-verktyget och orsakar inga problem med din dator. Window

Vad är mmc.exe?

Den äkta mmc.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Microsoft Management Console är ett gränssnitt som gör det möjligt för användare att konfigurera och övervaka sitt system. Mmc.exe är en viktig Windows-fil som är en komponent i Management Console och inte utgör ett hot för systemet. Microsoft Ma

Vad är SynTP?

Den äkta SynTP.sys-filen är en mjukvarukomponent i Synaptics Pointing Device by Synaptics . Synaptics pekeenheter möjliggör beröringskänslighet på enheter som bärbara datorer, pekskärmar och specialtangentbord. SynTP.sys är en systemdrivrutin för Synaptics pekdon. Detta är inte en väsentlig Windows-process men om du inaktiverar den kan det orsaka problem med pekdonet. Synaptics P

Vad är MSIRegister.exe?

MSIRegister.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som MSI Register tillhör programvaran MSIRegister eller MSI Register Application av Micro-Star INT'L CO., LTD (www.msi.com). Beskrivning: MSIRegister.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. MSIRegister.exe fi

Vad är AwesomiumProcess.exe?

Den äkta AwesomiumProcess.exe-filen är en mjukvarukomponent i Awesomium av Khrona, LLC . "Awesomiumprocess.exe" är en del av kärnan i Awesomium av Awesomium Technologies LLC. Det är en "sandboxning" -process för att undvika att ett system kraschar om GUI eller menyerna på ett spel eller app misslyckas. Det ä

Vad är installer.exe?

Den äkta installer.exe-filen är en mjukvarukomponent i Awola Anti Spyware av Awola . Awola Anti Spyware är ett falskt säkerhetsprogram som är utformat för att visa falska säkerhetsvarningar för att lura människor att köpa hela versionen av programmet. Installer.exe installerar Awola Anti Spyware-programmet. Detta är

Vad är aswMonFlt?

Den äkta aswMonFlt.sys-filen är en mjukvarukomponent i Avast Antivirus av AVAST Software . Avast Antivirus är ett säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadlig programvara, virus, trojaner och datormaskar. AswMonFlt.sys är en del av en övervakningskomponent för filsystem som ingår i Avast Antivirus-programmet. Detta

Vad är DTLite.exe?

Den äkta DTLite.exe-filen är en mjukvarukomponent i DAEMON Tools Lite by Disc Soft . DAEMON Tools är en virtuell enhetsemulator för Windows och Mac OS-plattformar. DTLite.exe kör Daemon Tools Lite. Att inaktivera eller ta bort den här filen kan orsaka problem när du kör DAEMON Tools. Daemon (Disk And Execution Monitoring) -verktyg har utformats för att åsidosätta metoder för kopieringsskydd som SecuROM och SafeDisc. Programmet

Hur man tar bort NsGpuCNMiner-viruset

Det är relativt lite känt om denna process enligt följande tekniska specifikationer. Beskrivning: NsGpuCNMiner.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Filen NsGpuCNMiner.exe finns i en undermapp i användarens mapp "Dokument". Filstorleken i Windows 10/8/7 / XP är 4 903 424 byte. Det fin

Vad är msxml4.dll?

Den äkta msxml4.dll-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett operativsystem utvecklat av Microsoft. Microsoft XML Core Services (MSXML) består av en rad tjänster som gör det möjligt för applikationer att bygga Windows-ursprungliga XML-baserade applikationer. Msxml4

Vad är OVRServer_x64.exe?

OVRServer_x64.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som OVR Service eller 64681-public TCID: 184145 tillhör programvaran OVR Service eller Oculus Runtime av Oculus VR eller Facebook Technologies. Beskrivning: OVRServer_x64.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen

Vad är svhost.exe?

Svhost.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Microsoft Server eller OMkPcIZH9W eller No Mans Sky Setup eller Doi eller PauloGloria Citroen SteenBairdAlsatian AnalectsKnowles eller cdjkjo n eller svchost tillhör programvara Microsoft Server eller VHZHkE9W eller OMkPcIZH9W eller No Mans Sky eller Windows eller Kellogg Semiramis Lombard Rushmore Columbia Sudan Rocco Atwater eller Doi eller xda fojdsshz cdjkjo n av V0q0H5 eller www.m

Vad är ApCent.exe?

Den äkta ApCent.exe-filen är en programkomponent i App Center av Gigabyte . APP Center är en kontrollpanel för åtkomst till Gigabyte-applikationer. ApCent.exe driver Gigabyte APP Center. Denna applikation kan tas bort på ett säkert sätt om det inte krävs via funktionen Lägg till / ta bort program. Gigabyte

Vad är PHotkey.exe?

PHotkey.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som OEM Hotkey eller Pegatron Hotkey tillhör programvaran PHotkey av Pegatron eller PEGATRON CORPORATION (www.pegatroncorp.com). Beskrivning: PHotkey.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. PHotkey.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - mestadels C: \ Program Files (x86) \ PHotkey \ . Känd

Vad är fifazf.exe?

Fifazf.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som FIFA Online (version 3) tillhör programvaran Garena - FIFA ONLINE (version 3 (Thailand), 3 (engelska)) eller FIFA Online (version 3) av Electronic Arts Seoul Studio. Beskrivning: Fifazf.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen

Vad är SharewareOnSale Notifier.exe?

Processen känd som SharewareOnSale Daily Giveaway Notifier eller SharewareOnSale Notifier tillhör programvaran SharewareOnSale Notifier av Azadi Network. Beskrivning: SharewareOnSale Notifier.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. SharewareOnSale Notifier.exe finns i en undermapp av "C: \ ProgramData" - mest C: \ ProgramData \ SharewareOnSale Notifier \ . Känd

Vad är ping.exe?

Den äkta ping.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett urval av operativsystemfamiljer utvecklade av Microsoft. Ping.exe är filen som kör Ping-funktionen i Windows och utgör inte ett hot för din dator. Windows släpptes för 32 år sedan och är tillgängligt på 137 språk. Windows repr

Vad är MediaCreationTool.exe?

Den äkta MediaCreationTool.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Media Creation Tool av Microsoft . Windows är en serie av operativsystemfamiljer utvecklade av Microsoft. Windows Media Creation Tool är installationsprogrammet för Windows 10. MediaCreationTool.exe är den fil som kör Windows Media Creation Tool och utgör inte ett hot för din PC.Media Cr

Vad är HiSuite.exe?

HiSuite.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som Huawei PC Suite tillhör programvaran HiSuite av Huawei eller Huawei Technologies Co. (www.huawei.com). Beskrivning: HiSuite.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. HiSuite.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - till exempel C: \ Program Files (x86) \ HiSuite \ . Känd

Vad är CodeMeterCC.exe?

CodeMeterCC.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som CodeMeter Control Center tillhör programvaran CodeMeter Runtime Kit eller Authorizer Ignition Key Support eller CodeMeter Control Center eller Reason Ignition Key Support av WIBU-SYSTEMS AG (www.wibu.com). Beskrivning: CodeMeterCC.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. CodeM

Vad är storahci?

Den äkta storahci.sys-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är en serie av operativsystemfamiljer utvecklade av Microsoft. Storahci.sys är en fil associerad med Microsoft AHCI-controller och orsakar inga problem med din PC. Utgivet 1985 och tillgänglig på 133 språk, Windows representerar flera operativsystemfamiljer utvecklade, marknadsförda och stöds av Microsoft. Microso

Vad är SecurityHealthSystray.exe?

Processen känd som Windows Security Notification icon eller SecurityHealth tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Det ursprungliga SecurityHealthSystray.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. SecurityHealthSystray.exe

Vad är cldflt?

Processen känd som Cloud Files Mini Filter Driver tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Original cldflt.sys är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. Cldflt.sys finns i mappen C: \ Windows \ System32 \ drivrutiner. Filstorleken i Windows 10/8/7 / XP är 336 384 byte. Dri

Vad är AI Suite II.exe?

Processen känd som AI Suite II tillhör programvaran AI Suite II av ASUSTeK Computer (www.asus.com). Beskrivning: AI Suite II.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen AI Suite II.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (främst C: \ Program Files (x86) \ ASUS \ AI Suite II \ ). Kända

Vad är wusa.exe?

Den äkta wusa.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Windows Update Standalone Installer har till uppgift att installera uppdateringspaket. Wusa.exe utökar innehållet i uppdateringspaketet (.msu) och är en viktig Windows-fil som inte orsakar någon skada på din PC. Window

Hur man tar bort Issas-viruset

Processen ger all giltig information om sin producent. Beskrivning: Issas.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Issas.exe finns i mappen C: \ Windows \ System32. Filstorleken på Windows 10/8/7 / XP är 1 636 1338 byte. Programmet har ett synligt fönster. Processen har ingen filbeskrivning. Proce

Vad är NoxVMHandle.exe?

NoxVMHandle.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som NoxVMHandle Frontend eller Nox eller NoxVMHandle Sound Controller tillhör programvaran BigNox VM VirtualBox av BigNox eller Duodian Online Technology Co. eller Beijing Duodian Online Science and Technology Co. Beskrivning: NoxVMHandle.e

Vad är mysqld.exe?

Mysqld.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som MySQL Server (version 5.1, 5.6, 5.5, 5.7, 8.0) eller MySQL eller WampServer (version 2.5, 2.2) eller Remote Access DB eller MySQL Server eller CONNECT eller joomlaMySQL eller NVMS-SRV-DB tillhör programvaran MySQL Server eller XAMPP eller NVMS5 Standard Edition eller AppServ eller WampServer eller Squeezebox Server eller ProcessMaker eller Bitnami WordPress Stack eller Bitnami WAMP Stack eller MySQL Databas Server eller Multicraft eller Dell Remote Access eller Wampserver64 av Oracle (www.o

Hur man tar bort sxstrace-viruset

Processen känd som A Way Out eller SHAlloca Dynamic Link Library verkar tillhöra programvaran AWayOut eller Steam Client API av okänt. Beskrivning: Sxstrace.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Sxstrace.exe finns i en mapp som inte kan identifieras. Filstorleken i Windows 10/8/7 / XP är 0 byte. Proces

Vad är mscorsvw.exe?

Den äkta mscorsvw.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft .NET Framework Optimization Service av Microsoft Corporation . Microsofts .NET Framework Optimization Service (mscorsvw.exe) körs i bakgrunden för att få Native Code Generator (NGEN.exe) att konvertera .NET Framework-bibliotekets rutiner till maskinkod så att applikationer skrivna för .NET kö

Vad är ose.exe?

Den äkta ose.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Office av Microsoft . Windows är ett operativsystem. Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) är en uppdateringshanterare för flera Microsoft-program inklusive MS Office. OSE.exe är den fil som tillåter WSUS att distribuera uppdateringar till Microsoft Office och inte orsakar någon skada på din PC. Tidigar

Vad är avp.exe?

Den äkta avp.exe-filen är en mjukvarukomponent i Kaspersky Internet Security by Kaspersky Lab . "Avp.exe" är en Windows-systemtjänst och är den huvudsakliga körbara processen i flera antivirusprodukter från Kaspersky Lab, (t.ex. Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security), som installerar det under "C: \ Program Files \ Kaspersky Labs \ Kaspersky% produktnamn%. "

Vad är QMEmulatorService.exe?

Processen känd som tillhör programvara av Tencent (www.tencent.com/i). Beskrivning: QMEmulatorService.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen QMEmulatorService.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" eller ibland i en undermapp i användarens profilmapp (vanligtvis C: \ Program Files \ TxGameAssistant \ AppMarket \ ). Kända

Vad är mbae64?

Den äkta mbae64.sys-filen är en mjukvarukomponent i Malwarebytes Anti-Exploit av Malwarebytes . Malwarebytes Anti-Exploit är ett säkerhetsprogram som tar bort programvaruutnyttjande. Mbae64.sys är en systemfil som är associerad med Malwarebytes 3.0 Premium-mjukvaran och orsakar inga hot mot din PC.Malwa

Vad är YunDetectService.exe?

Den äkta YunDetectService.exe-filen är en mjukvarukomponent i Baidu Yun Guanjia av Baidu . Baidu Yun Guanjia är en nedladdningshanterare som underlättar överföring av filer till och från Baidu Yun Pan molnstation. Yundetectservice.exe kör en process som är viktig för Baidu Yun Guanjia. Detta program rekommenderas inte och kan säkert avinstalleras om det inte krävs. Baidu Yun

Vad är FacebookGameroom.exe?

Den äkta FacebookGameroom.exe-filen är en mjukvarukomponent i Facebook Gameroom av Facebook . Facebook Gameroom är en spelportal och leveransplattform. FacebookGameroom.exe kör Facebook Gameroom-applikationen. Detta är inte en Windows-komponent och kan tas bort på ett säkert sätt. Facebook Gameroom är en speltjänst för Windows-datorer som erbjuds av Facebook. Tjänsten

Vad är WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe?

Processen känd som WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe tillhör programvaran Microsoft Windows operativsystem av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Det ursprungliga WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. Fi

Vad är DDVDataCollector.exe?

Processen känd som Dell Data Vault Data Collector Service tillhör programvaran Dell Data Vault eller Dell Data Vault Collector av Dell (www.dell.com). Beskrivning: DDVDataCollector.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. DDVDataCollector.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" - normalt C: \ Program Files \ Dell \ DellDataVault \ . Känd

Vad är GameClient.exe?

Processen känd som Night GameClient tillhör mjukvara okänd av Infiplay eller Cryptic Studios. Beskrivning: GameClient.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. GameClient.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files". Kända filstorlekar i Windows 10/8/7 / XP är 2 059 504 byte (66% av alla händelser) eller 13 179 660 byte. Det finns

Vad är atikmpag?

Den äkta atikmpag.sys-filen är en mjukvarukomponent i ATI Grafikkort av AMD . Atikmpag.sys är en kärndrivrutin som installerades med ATI grafikkort. En kärndrivrutin fungerar direkt med operativsystemet och måste därför fungera i en mycket stabil miljö. Att ta bort denna drivrutin kan leda till att applikationen inte kan fungera korrekt. Ta bort

Vad är CrashMailer_64.exe?

CrashMailer_64.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som CrashMailer_64.exe tillhör programvaran Overwatch eller WinRAR av Blizzard Entertainment (blizzard.com). Beskrivning: CrashMailer_64.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. CrashMailer_64.exe-filen finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (mestadels C: \ Program Files (x86) \ Overwatch \ ErrorReporting \ x64 \ ). Känd

Vad är HDSentinel.exe?

HDSentinel.exe-process i Windows Task Manager Processen som kallas Hard Disk Sentinel Engine eller Hard Disk Sentinel tillhör programvaran Hard Disk Sentinel PRO eller Hard Disk Sentinel av HDS Ungern (www.hdsentinel.com). Beskrivning: HDSentinel.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. File

Vad är Super-Charger.exe?

Den äkta Super-Charger.exe-filen är en programkomponent i MSI Super-Charger av MSI . MSI Super-Charger är ett verktyg för kraft omdirigering på Windows-system. Super-Charger.exe kör Super-Charger-applikationen. Detta är inte en nödvändig Windows-process och kan inaktiveras om den är känd för att skapa problem. MSI Super-

Vad är s768.exe?

S768.exe-process i Windows Task Manager Processen känd som safe_urls768 verkar tillhöra programvaran Browser-Security av Vondos Media GmbH. Beskrivning: S768.exe är inte nödvändigt för Windows och orsakar ofta problem. Filen s768.exe finns i en undermapp i användarens profilmapp eller ibland i en undermapp av "C: \ Programfiler" (mestadels C: \ Användare \ USERNAME \ AppData \ Roaming \ Browser-Security \ ). Filsto

Vad är aswSP?

Processen känd som avast! självskyddsmodul tillhör mjukvaruavast! Antivirus System eller avast! Antivirus av ALWIL Software (www.avast.com) eller AVAST Software (www.avast.com). Beskrivning: AswSP.sys är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. AswSP.sys finns i mappen C: \ Windows \ System32 \ drivers. Kända