Filinformation

Vad är unsecapp.exe?

Den äkta filen unsecapp.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Unsecapp.exe kör en process som fungerar som en kanal för synkronisering av information mellan systemet och en fjärrdator. Det hör till Windows Management Instrumentation (WMI), en OS-komponent. Detta

Vad är GSvr.exe?

GSvr.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas GEST Service för programhantering tillhör Software Energy Saver Advance B av Giga-Byte Technology (www.gigabyte.com) eller GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Beskrivning: GSvr.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. GSvr.

Vad är aswidsagenta.exe?

Den äkta aswidsagenta.exe-filen är en programvarukomponent av Avast Antivirus av Avast . Avast Antivirus är ett freeware säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadlig kod, virus, trojans och datormaskar. Aswidsagenta.exe är en del av Avast Behavior Shield, en realtidsprocessövervakare. Det kan inaktiveras genom att öppna Avast användargränssnitt → klicka på Inställningar → Komponenter → Behavior Shield → välj 'Stopp permanent'. Antivirus Antiviru

Vad är CompatTelRunner.exe?

CompatTelRunner.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Microsoft Compatibility Telemetry tillhör Microsoft Microsoft Windows Operating System av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: CompatTelRunner.exe är en viktig del av Windows, men orsakar ofta problem. Filen CompatTelRunner.e

Vad är QtWebEngineProcess.exe?

Den äkta filen QtWebEngineProcess.exe är en mjukvarukomponent av Qt WebEngine av Qt Company . Qt WebEngine är en webbläsarmotor som är inbyggd för inbäddning av webbinnehåll i applikationer som byggts med Qt. QtWebEngineProcess.exe kör Qt WebEngine. Detta är inte en nödvändig process och kan vara inaktiverad om det är känt för att orsaka problem. Qt WebEngine,

Vad är AGCInvokerUtility.exe?

Processen som kallas Adobe GC Invoker Utility hör till programmet GC Invoker Utility av Adobe Systems (www.adobe.com). Beskrivning: AGCInvokerUtility.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. AGCInvokerUtility.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files \ Common Files" - typiskt C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ AdobeGCClient \ . Känd

Vad är trkwks.dll?

Den äkta trkwks.dll-filen är en mjukvarukomponent i Distributed Link Tracking Service av Microsoft Corporation . "Trkwks.dll" är en Microsoft Windows-systemtjänst som finns i "C: \ Windows \ System32" som kan startas eller stoppas från Kontrollpanelen eller av andra program. Det är "Distributed Link Tracking Client", en del av Distributed Link Tracking Service. En v

Vad är sedlauncher.exe?

Processen som kallas sedlauncher tillhör Microsoft Microsoft Windows Operating System av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Sedlauncher.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Filen sedlauncher.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" (till exempel C: \ Program Files \ rempl \ ). Känd

Vad är sedsvc.exe?

Processen som kallas sedsvc tillhör Microsoft Microsoft Windows Operating System av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Sedsvc.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Sedsvc.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" (t.ex. C: \ Program Files \ rempl \ ). Känd

Vad är AppVShNotify.exe?

AppVShNotify.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas AppVShNotify eller Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier hör till Microsoft Application Virtualization (App-V) eller Microsoft Application Virtualization eller Microsoft Office (version 365 Home Premium-en-us) av Microsoft (www.

Vad är instup.exe?

Den äkta instup.exe-filen är en programvarukomponent av Avast Free Antivirus av AVAST . Avast Free Antivirus är ett freeware säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadliga program, virus, trojaner och datormaskar. Instup.exe kör installationsprogrammet och virusdefinitionen för Avast Free Antivirus. Dett

Vad är HxTsr.exe?

HxTsr.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Microsoft Outlook Communications tillhör Microsoft Office Microsoft Office (version 2016) eller Mail och Calendar av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: HxTsr.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. HxT

Vad är fontdrvhost.exe?

Fontdrvhost.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Usermode Font Driver Host hör till Microsoft Windows Operating System av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Den ursprungliga fontdrvhost.exe är en viktig del av Windows och orsakar sällan problem. Filen fontdrvhost.exe finns i mappen C: \ Windows \ System32. K

Vad är perfmon.exe?

Den äkta filen perfmon.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Perfmon.exe kör Windows Performance Monitor, en realtidsanvändning för mätning av systemets prestanda. Detta utgör inte ett hot mot din dator. Windows Performance Monitor är ett Windows-verktyg som är utformat för att visa integrerade prestandaskärmar i realtid eller via historiska data. Detta prog

Vad är csrss.exe?

Den äkta csrss.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Client Server Runtime Process är användarläget i Windows-delsystemet. Csrss.exe är en viktig Windows-fil och utgör inget hot mot din dator. Klient Server Run-Time Subsystem är en viktig Windows-fil som måste hållas igång hela tiden. Det är utf

Vad är atieclxx.exe?

Den äkta filen atieclxx.exe är en programkomponent av AMD Externa händelser av AMD . Atieclxx.exe är en körbar fil som är associerad med ATI Extern Event Utility for Windows, en process som hanterar ATI-snabbtangenten. DLL-filer lagrar data, kod och resurser som behövs av ett eller flera program för att fungera korrekt. Det hä

Vad är playstv.exe?

Playstv.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Plays.tv Video Recorder av Raptr eller Plays.tv Video Recorder hör till programvaran PlaysTV av Plays.tv eller Copyright © (version 2018 Plays.tv, LLC). Beskrivning: Playstv.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Plays

Vad är OfficeClickToRun.exe?

OfficeClickToRun.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Microsoft Office Click-to-Run eller Microsoft Office Click-to-Run (SxS) eller Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) hör till programvara Microsoft Office (version 365-en-us, 365 ProPlus-en-us, 365 Business-en-us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium-en-oss, 365 ProPlus-es-es, 365 - ru -r, 365 - nb-nr) eller Microsoft Office Professional Plus (version 2016, 2013) eller Microsoft Office Home and Student (version 2013, 2016) eller Microsoft Office Home and Business (version 2013, 2016) eller Microsoft OneNote Home

Vad är atkexComSvc.exe?

Den äkta filen atkexComSvc.exe är en programkomponent i Asus Motherboard Utility av ASUS . ASUS-moderkortverktyget är en programvara som håller BIOS och drivrutiner uppdaterade på ASUS-datorer. ACEngSvr.exe kör kommunikationsprocesser som krävs för att ASUS-moderkortet ska kunna köras. Detta är inte en viktig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problem. ASUS-moderk

Vad är ASHelper.exe?

Den äkta ASHelper.exe-filen är en mjukvarukomponent i AimerSoft Studio av AimerSoft Studio . AimerSoft Studio är en serie verktygsverktyg som är avsedda för mediaomvandling, skivbränning och videoredigering. ASHelper.exe startar hjälparken för AimerSoft Studio. Detta är inte en viktig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problems.AimerSoft S

Vad är SetupHost.exe?

Processen som kallas Modern Setup Host hör till Microsoft Windows Operating System av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: SetupHost.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. SetupHost.exe finns i en undermapp av "C: \" - vanligtvis C: \ $ WINDOWS. ~ BT \ Källor \ eller C: \ $ Windows. ~ WS

Vad är Video.UI.exe?

Processen som kallas Video Application hör till programvaran Entertainment Platform eller Xbox Live på Windows eller Films & TV eller Movies & TV av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Video.UI.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Video.UI.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files" -vanligt C: \ Program Files \ WindowsApps \ Microsoft.ZuneV

Vad är AvLaunch.exe?

Den äkta AvLaunch.exe-filen är en programvarukomponent av Avast Antivirus av Avast . Avast Antivirus är ett freeware säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadlig kod, virus, trojans och datormaskar. AvLaunch.exe kör Avast Anti-viruset. Detta är en kärnaprocess som är associerad med Avast Antivirus-programmet. Detta

Vad är CefSharp.BrowserSubprocess.exe?

Processen som kallas CefSharp.BrowserSubprocess hör till programvaran CefSharp eller AOL Desktop Gold eller Razer Cortex eller Facebook Games Arcade eller Alt1 Toolkit eller Razer Synapse eller Facebook Gameroom eller Amazon Cloud Drive eller TigerText Desktop Messenger eller Spela withSIX Windows klient av CefSharp Authors.

Vad är dasHost.exe?

Den äkta dasHost.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. DasHost.exe kör Enhetsförbundets Framework Provider Host som kopplar samman och kopplar både trådbundna och trådlösa enheter med Windows OS. Detta är en väsentlig Windows-fil och bör inte tas bort om det inte är känt för att orsaka problem. Webbserviceko

Vad är SearchUI.exe?

Den genuina SearchUI.exe-filen är en programkomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Sök användargränssnitt är en process som ingår i Microsofts inbyggda sökassistent-Cortana. SearchUI.exe aktiverar sökgränssnittet för Microsoft Cortana-sökassistenten. Det utgör

Vad är rundll32.exe?

Den äkta filen rundll32.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. RunDLL är ett Windows-kommandoradsverktygsprogram. och en viktig Windows-komponent. Detta är en kritisk Windows-komponent och bör inte tas bort om den inte finns i en annan katalog än "C: \ Windows". Rundl

Vad är IAStorIcon.exe?

Den äkta IAStorIcon.exe-filen är en mjukvarukomponent av Intel® Rapid Storage Technology (RST) av Intel Corporation . Den här Windows-tjänsten visar en verktygsfältikon som visar ett utropstecken om Intel® Rapid Storage Technology (RST) -tjänsten inte körs och en grön markering om den är. Genom att klicka på ikonen startas RST-användargränssnittet. Dessa är ett

Vad är igfxEM.exe?

IgfxEM.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas igfxEM Module hör till Intel® Common User Interface eller igfxEm av Intel (www.intel.com) eller igfxEm. Beskrivning: IgfxEM.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. IgfxEM.exe finns i en undermapp av C: \ Windows \ System32-huvudsakligen C: \ Windows \ System32 \ DriverStore \ FileRepository \ igdlh64.inf_a

Vad är nvcontainer.exe?

Nvcontainer.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas NVIDIA Container tillhör NVIDIA Container eller NVIDIA LocalSystem Container eller NVIDIA Drivers eller NVIDIA Display Control Panel av NVIDIA (www.nvidia.com). Beskrivning: Nvcontainer.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Nvc

Vad är WSHelper.exe?

WSHelper.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Wondershare Studio eller Wondershare Helper Compact.exe tillhör Wondershare Studio eller Wondershare Helper Compact eller Pinnacle Studio (version 18 Add-Ons) av Wondershare. Beskrivning: WSHelper.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Fil

Vad är AccelerometerSt.exe?

Den äkta AccelerometerSt.exe-filen är en mjukvarukomponent i HP 3D DriveGuard av Hewlett-Packard . HP 3D DriveGuard är en hårdvarubutik för utvalda HP ProBook- och EliteBook-modeller som skyddar hårddisken mot stötar och droppar. AccelerometerSt.exe kör systemfältet för 3D DriveGuard. Detta är inte en viktig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problem. HP 3D DriveG

Vad är DismHost.exe?

Den äkta filen DismHost.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett operativsystem. Deployment Image Service and Management är ett Microsoft-kommandoradsverktyg som är utformat för att service och förbereda Windows-bilder. DismHost.exe är värdfilen för DISM, och utgör inte ett hot mot din dator. Service o

Vad är mbamtray.exe?

Den äkta filen mbamtray.exe är en mjukvarukomponent i Malwarebytes av Malwarebytes . Malwarebytes är ett malware upptäckt och borttagningsverktyg. Mbamtray.exe kör en process som styr programmets brickfunktionalitet. Detta är inte en nödvändig process och kan vara säkert inaktiverad. Malwarebytes är en programvara för borttagning av skadlig programvara som är utformad för att ta bort irriterande annonsverktyg och verktygsfält. Den är kompa

Vad är HostAppServiceUpdater.exe?

HostAppServiceUpdater.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Host App Service Updater hör till programvaran Lenovo App Explorer eller App Explorer eller Host App Service Updater eller Host App Service eller Life App Explorer av SweetLabs eller Pokki. Beskrivning: HostAppServiceUpdater.

Vad är taskeng.exe?

Den äkta taskeng.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Taskeng.exe kör Task Scheduler Service, ett uppgiftsspårningsverktyg som hör till operativsystemen Windows Vista / 7/8/10. Detta är en äkta process och orsakar ingen skada på din dator. Task Sc

Vad är MSASCuiL.exe?

MSASCuiL.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Windows Defender-meddelandeikon hör till Microsoft Windows-operativsystemet Microsoft Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Den ursprungliga MSASCuiL.exe från Microsoft är en viktig del av Windows, men orsakar ofta problem. MSASCuiL.ex

Vad är EasyAntiCheat.exe?

Den äkta EasyAntiCheat.exe-filen är en programkomponent i EasyAntiCheat av EasyAntiCheat . EasyAntiCheat är en anti-cheat-tjänst för online multiplayer-spel. EasyAntiCheat.exe kör kärnprocessen för EasyAntiCheat-applikationen. Det här är inte en obligatorisk Windows-tjänst och kan vara inaktiverad. Inaktiver

Vad är CiscoVideoGuardMonitor.exe?

Den äkta filen CiscoVideoGuardMonitor.exe är en programvarukomponent av Cisco VideoGuard av Cisco . Cisco VideoGuard är en digital krypteringstjänst för videosändningar. CiscoVideoGuardMonitor.exe kör en process som är associerad med Cisco VideoGuard. Detta är inte en viktig Windows-komponent och kan vara inaktiverad om det inte behövs. Cisco Vi

Vad är aswidsagent.exe?

Aswidsagent.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Avast Behavior Shield eller AVG Software Analyzer hör till programvara Avast Free Antivirus eller AVG Internet Security av AVAST Software (www.avast.com) eller AVAST Software sro eller AVG Technologies CZ, sro (www.freeavg.com). Beskrivning: Aswidsagent.

Vad är powershell.exe?

Den äkta powershell.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. PowerShell är en konfigurationshantering och arbetsautomatiseringsram från Microsoft. Powershell.exe är den körbara filen som är associerad med PowerShell och utgör inget hot mot användar-PC. PowerShe

Vad är APSDaemon.exe?

Den äkta filen APSDaemon.exe är en mjukvarukomponent av Apples applikationssupport från Apple . APSDaemon.exe är en körbar fil som hör till Apples applikationssupport, ett program som krävs för att synkronisera enheter via iTunes. Detta är inte en väsentlig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problem. Applikation

Vad är Discord.exe?

Den verkliga Discord.exe-filen är en programkomponent av Discord by Discord . Discord är ett freeware-plattforms-VoIP-program som är populärt med onlinespelgemenskaper. Discord.exe körs Discord. Detta är inte ett kritiskt Windows-program och kan tas bort eller avinstalleras om det är känt för att orsaka problem. Discord

Vad är iusb3mon.exe?

Den äkta filen iusb3mon.exe är en mjukvarukomponent av Intel® USB version 3.0 eXtensible Host Controller av Intel Corporation . Intel® USB 3.0 Monitor (iusb3mon.exe) i USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver är en bakgrund Windows-tjänst som övervakar Plug and Play-status för alla USB-portar och genererar popup-händelser. Det är

Vad är AvastSvc.exe?

Den äkta AvastSvc.exe-filen är en programvarukomponent av Avast Free Antivirus av AVAST . Avast Free Antivirus är ett freeware säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadliga program, virus, trojaner och datormaskar. AvastSvc.exe är en kärnprocess som kör Avast Free Antivirus. Detta är inte en väsentlig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problems.Avast Free

Vad är DellDataVault.exe?

Den äkta DellDataVault.exe-filen är en programkomponent i Dell Support Center av Dell . Dell Data Vault är en del av Dell Support Center som samlar information om systemhälsa, prestanda och miljö när det gäller applikationer som designats av Dell. DellDataVault.exe kör programmet Dell Data Vault. Detta

Vad är ACMON.exe?

Den äkta ACMON.exe-filen är en programkomponent av ASUS Splendid Video av ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Acmon.exe är den huvudsakliga körbar som används för att köra ASUS Splendid Video, en del av ASUS 'Splendid Video Enhancement Technology-program. Det är inte en kärna Windows-process, men bör bara tas bort om det orsakar problem. ASUS Spl

Vad är Microsoft.Photos.exe?

Den äkta filen Microsoft.Photos.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Photos av Microsoft . Microsoft Photos är en grundläggande bildhanterings- och surfprogramvara. Microsoft.Photos.exe lanserar Microsoft Photos. Det är en äkta process.Microsoft Photos är en videofil editor, bilddelning app och bildvisare som ingår i operativsystemen Windows 8 och 10. Det hä

Vad körSW.exe?

Den verkliga filen runSW.exe är en mjukvarukomponent i Realtek Wireless LAN Utility av Realtek . Realtek Wireless LAN Utility är en konfigurations- och kompatibilitetsverktyg som underlättar kommunikationen mellan Realtek Wireless LAN-kort och operativsystemet. RunSW.exe kör en process som tvingar en USB3.0 e

Vad är MpSigStub.exe?

Den äkta filen MpSigStub.exe är en programkomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett operativsystem. Windows Automatiska uppdateringar är ett Microsoft-program som automatiskt hämtar och installerar uppdateringar. MPSigStub.exe är en Microsoft-installationsprogramfil som används tillsammans med Windows Automatiska uppdateringar. Detta

Vad är RAVBg64.exe?

Den verkliga filen RAVBg64.exe är en mjukvarukomponent av Realtek High Definition Audio Driver av Realtek Semiconductor . RAVBg64.exe är huvudprocessen bakom Realtek Audio Driver. Det är inte en viktig Windows-fil och orsakar inga problem. Den ligger alltid i en undermapp av "C: \ Program Files". D

Vad är ltcmClient.exe?

Den äkta ltcmClient.exe-filen är en mjukvarukomponent i PowerENGAGE av Aviata, Inc .. Processen "ltcmClient.exe", som utvecklats av Leader Technologies Inc. i Albuquerque, NM, USA, ger Leadertechs kunder (konsumentproduktföretag inklusive Dell- och Lenovo-datortillverkare, Barnes & Noble och andra), tvåvägskommunikation med konsumenterna via dedikerade servrar som LTCM-klienten kontaktar. Lea

Vad är ctfmon.exe?

Den äkta ctfmon.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Office av Microsoft . Microsoft Office är en uppställning av klient- och serverprogramvara. Ctfmon.exe används för att aktivera språkfältet i Microsoft Office och är helt säkert för din dator.Microsoft Office är ett utbud av server- och klientprogramvara som släpptes för första gången 1988. Den levereras

Vad är RTFTrack.exe?

Den verkliga RTFTrack.exe-filen är en mjukvarukomponent i Lenovo Easy Camera av Realtek . Lenovo Easy Camera är en fast programvara som utvecklats av Realtek som möjliggör webbkamerafunktionalitet för Lenovo-webkameror. RTFTrack.exe är en process som använder ansiktsspårningsalgoritmer för ansiktsigenkänningsprogram. Detta är

Vad är consent.exe?

Den äkta consent.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Consent.exe är en fil som startar användargränssnittet för User Account Control (UAC), ett behörighetslager för Windows. Detta är en äkta och säker process. Användarkontokontroll (UAC) är en säkerhetskomponent i Windows operativsystem som förhindrar obehöriga ändringar av operativsystemet. Dessa ändringar

Vad är appnhost.exe?

Appnhost.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Native Host for Apps hör till programvaran AppNHost av Mixesoft Project. Beskrivning: Appnhost.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Appnhost.exe finns i en undermapp i användarens profilmapp eller ibland i en undermapp av "C: \ Program Files" - generellt C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Local \ Mixesoft \ AppNHost \ eller C: \ Users \ USERNAME \ Lokala inställningar \ Programdata \ Mixesoft \ AppNHost \ . Filst

Vad är WsAppService.exe?

WsAppService.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Wondershare AppService eller Wondershare Passport tillhör Wondershare App Framework eller Wondershare Application Framework Service av Wondershare. Beskrivning: WsAppService.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. WsA

Vad är GyStation.exe?

GyStation.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Gyazo Station eller GyStation tillhör Gyazo Station eller Nota by Nota. Beskrivning: GyStation.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. GyStation.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - mestadels C: \ Program Files (x86) \ Gyazo \ . Kän

Vad är mrt.exe?

Den äkta mrt.exe-filen är en mjukvarukomponent i Windows av Microsoft . Mrt.exe är den huvudsakliga körbar som används för att köra Microsoft Removal Tool. Det är inte en kärna Windows-process, men bör bara tas bort om det orsakar problem. Microsoft Removal Tool släpptes första gången 2005 för Microsoft Windows-operativsystemet. Det är ett l

Vad är KillerService.exe?

KillerService.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Qualcomm Atheros Killer Network Service eller Killer Network Service tillhör Software Qualcomm Atheros Network Manager eller Killer Network Manager av Qualcomm Atheros eller Rivet Networks. Beskrivning: KillerService.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Kill

Vad är fmapp.exe?

Fmapp.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas FMAPP Application hör till programvaran Fortemedia eller Realtek High Definition Audio Driver eller FMAPP Application eller Forte Config av Fortemedia (www.fortemedia.com). Beskrivning: Fmapp.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Fma

Vad är mscoree.dll?

Processen som kallas Microsoft. NET Runtime Execution Engine tillhör Microsoft .NET Framework (version 4 Client Profile, 4 Client) eller Microsoft Windows Operating System av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: Mscoree.dll är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. File

Vad är raptr.exe?

Raptr.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Raptr Desktop App eller Raptr Client tillhör programvaran Raptr by Raptr. Beskrivning: Raptr.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Filen raptr.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (vanligtvis C: \ Program Files (x86) \ Raptr \ eller C: \ Program Files (x86) \ Raptr Inc \ Raptr \ . Kän

Vad är wermgr.exe?

Den äkta filen wermgr.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Windows Error Reporting är en kraschrapporteringshanterare för Windows operativsystem. Wermgr.exe kör programvaran för felrapportering och utgör inte ett hot mot din dator. Window

Vad är acwebbrowser.exe?

Den äkta filen acwebbrowser.exe är en programkomponent av Maya av Autodesk . Maya är en 3D-dator grafik animering och rendering programvara. Acwebbrowser.exe kör en webbläsarehanterare som tillåter användaren att få åtkomst till webbsidor via Maya. Detta är inte en kritisk Windows-komponent och bör tas bort om det är känt för att orsaka problem. Maya skapade

Vad är cmd.exe?

Den äkta cmd.exe-filen är en programkomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Cmd.exe kör kommandotolken, en kommandorad tolk för Windows. Detta är en systemkomponent och bör tas bort eller inaktiveras om det inte är absolut nödvändigt. Windows Command Prompt är kommandoradsprinteren på flera Windows och andra operativsystem inklusive operativsystem OS / 2 och eComStation. Det intera

Vad är LCore.exe?

Den äkta filen LCore.exe är en mjukvarukomponent i Logitech Gaming Software av Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, är den primära exekverbara av Logitech Gaming Software som levereras med alla G-serier, spelkameror och spelmus. Den konfigurerar och hanterar funktioner som används av dessa enheter som programmerbara "G-Keys" och mediekontrollknappar. Pro

Vad är wsc_proxy.exe?

Den äkta filen wsc_proxy.exe är en programvarukomponent av Avast Antivirus av Avast . Avast Antivirus är ett freeware säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadlig kod, virus, trojans och datormaskar. Wsc_proxy.exe kör en process som omdirigerar all Avast Internet-trafik via en proxy-tjänst. Dett

Vad är XtuService.exe?

XtuService.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas XtuService hör till mjukvaran Intel® Extreme Tuning Utility eller MSI Intel Extreme Tuning Utility av Intel® (www.intel.com). Beskrivning: XtuService.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. XtuService.exe fin

Vad är WebHelper.dll?

Processen som kallas TODO: File Description eller IE Browser Helper Object hör till programvaran TODO: Produktnamn eller HP Web Helper eller HP eHelp av TODO: Företagsnamn eller Hewlett-Packard (www.hp.com). Beskrivning: WebHelper.dll är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. WebH

Vad är LogiLDA.dll?

Processen som kallas Logitech Download Assistant tillhör Logitech Download Assistant från Logitech (www.logitech.com). Beskrivning: LogiLDA.dll är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. LogiLDA.dll finns i mappen C: \ Windows \ System32. Kända filstorlekar på Windows 10/8/7 / XP är 1 425 208 byte (66% av alla händelser), 1 246 544 byte, 3 173 840 byte eller 3 173 208 bitar. Programme

Vad är Adobe CEF Helper.exe?

Den äkta Adobe CEF Helper.exe-filen är en programvarukomponent i Adobe Creative Cloud av Adobe Systems . Adobe Creative Cloud är en samling programvaruverktyg som utvecklats av Adobe för videoredigering, grafisk design, fotografi, webbutveckling och molntjänster. Adobe CEF Helper.exe är hjälparmodulen som tillhör en webbläsarmotor baserat på Chromiumkärnan. Denna pro

Vad är BrYNSvc.exe?

Den äkta filen BrYNSvc.exe är en mjukvarukomponent i Brother Printer Status Monitor av Brother . Brother Printer Status Monitor är ett verktyg som visar skrivarstatus och bläcknivåer. BrYNSvc.exe är en process som är associerad med "Brother Own Own Explorer", en programvara som ingår i Brother Printer Status Monitor. Detta

Vad är aprp.exe?

Den äkta aprp.exe-filen är en programvarukomponent av APRP av ASUSTeK . Aprp.exe är en körbar fil som ingår i ASUS Product Registration Program, en applikation som är utformad för att hålla reda på registrerad Asus-programvara som är installerad på en dator. Detta är inte en viktig process för Windows och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problem. ASUS Produktre

Vad är igfxtray.exe?

Den genuina igfxtray.exe-filen är en mjukvarukomponent i Intel® Common User Interface av Intel Corporation . Denna Intel-process är installerad som en del av deras grafiska media accelerator-drivrutin som skickas tillsammans med Windows-drivrutiner för Intel- och nVidia-grafikkort. Den visar en ikon i meddelandefältet i Microsoft Windows, vilket ger användarvänlig åtkomst till Intel Graphics-konfigurationen och diagnostikprogrammet. För at

Vad är wscript.exe?

Den äkta filen wscript.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett operativsystem. Windows Script-värd är en tjänst som ger skriptfunktioner för Windows-operativsystem. Wscript.exe har till uppgift att exekvera VBScript-filerna och orsakar ingen skada på din dator. Tidiga

Vad är winsat.exe?

Den äkta winsat.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett operativsystem. Windows System Assessment Tool-åtgärder är ett verktyg för utvärdering av prestanda. WinSAT.exe kör WinSAT-verktyget och orsakar ingen skada på din PC. Windows-systemverktyg är tillgängligt från kontrollpanelen under prestationsinformation och finns tillgänglig i Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10. modul som är

Så här tar du bort AutoKMS-viruset

AutoKMS.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas AutoKMS eller Office 2010 KMS-aktivering vid uppstart hör till programvaran AutoKMS eller Windows Loader av Microsoft (www.microsoft.com). Beskrivning: AutoKMS.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. Auto

Vad är EEventManager.exe?

EEventManager.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas EEventManager Application eller EEventManager MFC Application hör till programvara Epson Event Manager eller EEventManager Application eller Epson Copy Utility av SEIKO EPSON CORPORATION (www.epson.com). Beskrivning: EEventManager.

Vad är AdobeIPCBroker.exe?

Den äkta AdobeIPCBroker.exe-filen är en programvarukomponent i Adobe Creative Cloud av Adobe . Adobe Creative Cloud är en samling programvaruverktyg som utvecklats av Adobe för videoredigering, grafisk design, fotografi, webbutveckling och molntjänster. AdobeIPCBroker.exe kör en process som underlättar kommunikationen mellan flera processer som är associerade med Creative Cloud. Detta

Vad är PIconStartup.exe?

Den äkta filen PIconStartup.exe är en mjukvarukomponent i Intel® Management Engine Components av Intel Corporation . Privacy Icon Startup Utility lanseras av Privacy Icon Client. Båda är Intel® Management Engine Components (i Intel® Management and Security Status (IMSS)) som hanterar Windows OS-interaktionen med Intel® Active Management Technology (AMT). Intel

Vad är PresentationFontCache.exe?

Den verkliga PresentationFontCache.exe-filen är en mjukvarukomponent i Microsoft .NET Framework av Microsoft Corporation . "PresentationFontCache.exe" är av Microsoft Corporation, en Windows-tjänst från Windows Presentation Foundation (WPF), det grafiska delsystemet i version 3.0 av Windows .NET

Vad är TiltWheelMouse.exe?

TiltWheelMouse.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas pximouse hör till mjukvaran pximouse av Pixart Imaging. Beskrivning: TiltWheelMouse.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Filen TiltWheelMouse.exe finns i mappen C: \ Windows \ System32 eller ibland i en undermapp av "C: \ Program Files" eller i en undermapp av C: \ Windows \ System32. Fil

Så här tar du bort SppExtComObjPatcher-viruset

Processen innehåller inte någon företagsinformation. Beskrivning: SppExtComObjPatcher.exe är inte nödvändigt för Windows OS och orsakar relativt få problem. SppExtComObjPatcher.exe finns i en obestämd mapp. Filstorleken på Windows 10/8/7 / XP är 0 byte. SppExtComObjPatcher.exe är en fil utan information om dess utvecklare. Programmet

Vad är GFNEXSrv.exe?

GFNEXSrv.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas GFNEXSrv hör till programvaran ATK Generic Function Service eller Toshiba Password Utility eller GFNEX Service eller TOSHIBA Password Utility eller Lenovo_ATK_Package eller Toshiba Book Place av PEGATRON CORPORATION (www.pegatroncorp.

Vad är iexplore.exe?

Den äkta iexplore.exe-filen är en mjukvarukomponent i Windows Internet Explorer av Microsoft . Internet Explorer är en webbläsare som utvecklats av Microsoft. Iexplore.exe är installationsfilen till Internet Explorer och utgör inte ett hot mot din dator. Utvecklat av Microsoft är Internet Explorer en serie grafiska webbläsare som ingår i Windows-serien av operativsystem. Det är

Vad är backgroundTaskHost.exe?

Den äkta filen backgroundTaskHost.exe är en programvarukomponent i Cortana av Microsoft . Cortana är en virtuell assistent för Windows OS. BackgroundTaskHost.exe är en fil som kör verktyget Bakgrundsuppgiftshantering, en vanlig Windows-process. Detta är en viktig del av Windows OS och bör inte tas bort. Det ka

Vad är HPWuSchd.exe?

Den äkta HPWuSchd.exe-filen är en mjukvarukomponent av HP-skrivare och skannrar av Hewlett-Packard . HP-skrivare och skannrar skapar representationer av grafik eller text på fysiska medier och skannar fysiska bilder eller text och konverterar dem till digitala representationer. HPWuSchd.exe är en fil som är installerad tillsammans med skrivare, skannrar eller multifunktionell maskinvara som tillverkats av HP. Den

Vad är CDASrv.exe?

Den äkta CDASrv.exe-filen är en programkomponent av Samsung Easy Printer Manager från Samsung . Samsung Easy Printer Manager är en skrivarhanteringssvit. CDASrv.exe kör Common Desktop Agent Server-modulen, en process som är associerad med Easy Printer Manager. Detta är inte en väsentlig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problem. Samsung E

Vad är AvastUI.exe?

Den äkta AvastUI.exe-filen är en programvarukomponent av Avast Free Antivirus av AVAST . Avast Free Antivirus är ett freeware säkerhetsprogram som skyddar datorer mot skadliga program, virus, trojaner och datormaskar. AvastUI.exe startar användargränssnittet för Avast Free Antivirus. Detta är inte en väsentlig Windows-process och kan inaktiveras om det är känt för att skapa problems.Avast Free

Vad är ISUSPM.exe?

Den äkta ISUSPM.exe-filen är en mjukvarukomponent i FlexNet Connect av Flexera Software . "ISUSPM.exe" är Flexera Software Update Scheduler. Den installeras med program från tredje part om Flexeras InstallShield inkluderade tillvalet FlexNet Connect när den installeras. (Många förlag använder det så att flera instanser kan uppstå.) Det är

Vad är GoogleUpdate.exe?

Den äkta GoogleUpdate.exe-filen är en mjukvarukomponent i Google Updater av Google . GoogleUpdate.exe är en körbar fil som kör Google Updater, ett pakethanteringssystem som hämtar, installerar, tar bort och automatiskt uppdaterar Google-program. Detta är inte en kritisk Windows-komponent och bör tas bort om det är känt för att orsaka problem. Google Up

Vad är msfeedssync.exe?

Den äkta filen msfeedssync.exe är en programkomponent i Internet Explorer av Microsoft . Internet Explorer är en grafisk webbläsare utvecklad av Microsoft. Msfeedssync.exe kör Microsoft Feeds Synchronization-uppgiften för att uppdatera RSS-flödena i Internet Explorer och utgör inte ett hot mot din dator. Utveck

Vad är Lenovo.Modern.ImController.exe?

Den genuina Lenovo.Modern.ImController.exe-filen är en mjukvarukomponent i Lenovo System Interface Foundation av Lenovo . Lenovo System Interface Foundation är en supportprogramvara. Lenovo.Modern.ImController.exe är associerad med denna supportram och orsakar inget hot mot din dator. Lenovo System Interface Foundation hjälper skrivborden att kommunicera med flera universella appar, inklusive Lenovo Companion 3.0,

Vad är NVIDIA Web Helper.exe?

Processen som kallas NVIDIA Web Helper Service hör till programvaran Node.js eller NVIDIA Display Control Panel av Node.js. Beskrivning: NVIDIA Web Helper.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Filen NVIDIA Web Helper.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" (t.ex.

Vad är ntvdm.exe?

Den äkta ntvdm.exe-filen är en programkomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Windows är ett operativsystem som är utformat av Microsoft för att köra persondatorer. Ntvdm.exe är en fil som exekverar NT Virtual DOS Machine-komponenten i Windows NT, och utgör inte ett hot mot din dator. Windows är en serie grafiska operationsfamiljer som utvecklats av Microsoft. Det rep

Vad är adb.exe?

Adb.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Lenovo PhoneCompanion eller HTC Sync Manager eller Universal Adb Driver eller Lenovo Yoga PhoneCompanion eller HTC Sync eller Uni-Android Tool Beta Test (version 6.00) eller Syncios Data Transfer eller Side Sync tillhör programvaran Syncios eller Lenovo PhoneCompanion eller Android SDK Tools eller MEmu eller Wondershare MobileGo för Android eller Universal Adb Driver eller Lenovo Yoga PhoneCompanion eller KOPLAYER Pro-versionen eller Kingo ROOT eller ASUS PC Link eller HTC Sync eller Andy OS eller Maxthon Cloud Browser eller Adobe Cr

Vad är SkypeBrowserHost.exe?

SkypeBrowserHost.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Skype Browser Host hör till programvaran Skype av Skype Technologies (www.skype.com). Beskrivning: SkypeBrowserHost.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. SkypeBrowserHost.exe finns i en undermapp av "C: \ Program Files (x86)" - normalt C: \ Program Files (x86) \ Skype \ Browser \ . Kän

Vad är sihost.exe?

Den äkta filen sihost.exe är en mjukvarukomponent i Microsoft Windows av Microsoft . Microsoft Windows är ett operativsystem. Shell Infrastructure Host är en grundläggande Windows-komponent. Sihost.exe kör Shell Infrastructure Host. Detta är kritisk Windows-komponent och bör inte tas bort. Windows Shell Infrastructure Host har till uppgift att hantera flera grafiska delar av operativsystemet, inklusive aktivitetsfältets transparens och Start-menyn. Dessuto

Vad är WavesSvc64.exe?

WavesSvc64.exe-processen i Windows Task Manager Processen som kallas Waves MaxxAudio Service Application hör till programvaran Maxx Audio Installer eller Realtek High Definition Audio Driver av Waves Audio. Beskrivning: WavesSvc64.exe är inte nödvändigt för Windows och kommer ofta att orsaka problem. Fil